Verhuizen

Wat moet ik regelen als ik ga emigreren?

Wat u moet regelen als u gaat emigreren, is afhankelijk van het land van bestemming. Denk in ieder geval aan belastingen, zorgverzekering, diploma’s, beroepserkenning, pensioen en uitkering. Ook kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Deze documenten moet u voor uw vertrek rechtsgeldig laten maken.

Informatie bij ambassades en consulaten

U kunt uitgebreide informatie aanvragen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Daar weten ze precies wat u moet regelen.

Wilt u gaan wonen in een andere lidstaat van de Europese Unie? Op Europese websites vindt u informatie over uw rechten, plichten en mogelijkheden.

Meld uw emigratie bij de gemeente

Vertrekt u voor een periode van langer dan 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dit vanaf 5 dagen voor vertrek melden bij uw gemeente. U geeft door:
naar welk land u vertrekt;
(bij voorkeur) het adres waar u daar bereikbaar bent.

Instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds(en) krijgen automatisch bericht van uw emigratie.

Vraag DigiD aan voordat u vertrekt

Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de Nederlandse overheid. Ook kunt u met DigiD online zaken regelen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst.

Een DigiD aanvragen is alleen mogelijk als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Vraag uw DigiD daarom in ieder geval aan voordat u zich uitschrijft bij uw gemeente.

Belastingen, zorgverzekering en pensioen

Informatie over belastingzaken krijgt u via de BelastingTelefoon en op de website van de Belastingdienst. Meer informatie over de zorgverzekering bij verblijf in het buitenland vindt u op de website van het Zorginstituut Nederland. Bij uw pensioenfonds kunt u navragen wat u moet regelen voor uw pensioen.

Uitkering

Ontvangt u een uitkering en gaat u in het buitenland wonen? Meld dit dan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt niet in alle gevallen uw uitkering meenemen naar het buitenland.

Legalisatie documenten

Wanneer u emigreert, kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Bijvoorbeeld een akte van de burgerlijke stand. Een document dat in Nederland rechtsgeldig is, is dat niet automatisch ook in het buitenland. Door legalisatie van Nederlandse documenten weten de buitenlandse autoriteiten dat het document geldig is.

Diplomabeschrijving geeft uitleg over opleiding

Als u naar het buitenland vertrekt, kunt u een diplomabeschrijving van de Nuffic meenemen. U kunt daarmee uitleg geven over uw Nederlandse opleiding en bijbehorend diploma. Bijvoorbeeld aan uw toekomstige werkgever, aan overheidsinstanties of aan een onderwijsinstituut. Soms moet u een erkenningsprocedure van de bevoegde instantie van uw beroepskwalificatie(s) doorlopen.

Aflossen studieschuld vanuit het buitenland

Als u in het buitenland woont, gaat het aflossen van uw studieschuld gewoon door. Meer informatie over de aflossing van uw studieschuld vanuit het buitenland vindt u op de website van DUO.